Diebold Nixdorf Logo png

Senior Software Engineer - C#, .NET

Diebold Nixdorf

Stillingsbeskrivelse

Expect more. Connect more. Be more at Diebold Nixdorf. Our teams automate, digitize, and transform the way more than 75 million people around the globe bank and shop in this hyper-connected, consumer-centric world. Join us in connecting people to commerce in this vital, rewarding role.

 

Position Overview

Join our dynamic team and be a part of shaping the future of Diebold Nixdorf's Vynamic Self Service software for Self-Checkout devices.

We are looking for talented and experienced Fullstack Developer willing to work on mobile solutions using React, Angular JS, Cordova, .NET and MS SQL. Working experience in development applications for Android / iOS and Jenkins hands-on proficiency would be an asset. As a Developer, you will play a crucial role in coding and customizing our software to meet the unique needs of our esteemed retail clients in Norway and the Nordic countries. You'll collaborate within a project team, ensuring the solution is tailored to perfection. This opportunity not only exposes you to all phases of project delivery but also offers a chance to contribute to the development of our cloud-based Retail platform.

We are happy to consider people with various backgrounds, skills and experience such as: fullstacks passionate about frontend or fullstacks focused on backend or a bit of both. We can do that because there is some flexibility and room to discuss the final shape of these roles.

If you want to work for an established, global brand and is all about developing own products, apply!

 

You are responsible for

 • Develop and deliver scalable, high-end solutions for blue-chip organizations across the globe
 • Design and build of scalable technology stack
 • Support investigation and solve defects
 • Estimate new feature requests and research new technologies to develop high end applications
 • Report progress to line management
 • Collaborate with product development teams, our local project teams in EMEA and if needed with our customers.

Required Qualifications

 • Minimum 4years of experience in software engineering, ideally with some experience of exposure in architecture, design and development of various applications utilizing a wide range of technologies and vendor platforms.
 • Excellent verbal and written communication skills in English, Norwegian, or Swedish .
 • Experience with full software development life cycle, continuous integration, unit testing, and version control
 • Understanding of microservices architecture
 • Excellent verbal and written communication skills in English and Norwegian/Swedish.
 • Proficiency in C# and .NET technologies
 • Experience with cloud technologies, specifically Microsoft Azure
 • Familiarity with Docker and Kubernetes.
 • Experience with Agile Methodology
 • Two or more of the following at various levels of expertise:
  • Frontend:
   • Angular2+ or AngularJS or React
   • TypeScript or (S)CSS or NgRx or Nodejs
  • Backend:
   • C# / .NET Core
   • REST (ASP.NET Core)
   • SQL

Preferred Requirements

  • Familiar with Atlassian Suite (Confluence, JIRA, BitBucket)
  • Experience with retail systems and retail domain knowledge

 

 •  

 

Jobb beskrivelse

Forvent mer. Utvid dine horisonter. Voks med Diebold Nixdorf. Teamene våre automatiserer, digitaliserer og transformerer måten mer enn 75 millioner mennesker over hele kloden benytter banker og handler på i denne hyperkoblede, forbrukersentriske verdenen. Bli med oss i å koble mennesker og handel og besett en vesentlig rolle.

Vi ser etter talentfulle og erfarne Fullstack-utviklere som ønsker å jobbe med mobile løsninger ved hjelp av React, Angular JS, Cordova, .NET og MS SQL. Arbeidserfaring i utviklingsapplikasjoner for Android / iOS og Jenkins hands-on ferdigheter ville være en fordel.

Vi vil vurdere personer med ulik bakgrunn, ferdigheter og erfaring som: lidenskapelige Fullstack utviklere – Front-end eller Back-end – eller begge deler. Dette fordi det gis rom rom for å diskutere den endelige formen på disse rollene!

Hvis du ønsker å jobbe for en etablert, global merkevareleverandør som er opptatt av å utvikle egne produkter bør du søke.

I denne rollen vil du

 • Utvikle og levere skalerbare, avanserte løsninger for blue-chip-organisasjoner over hele verden
 • Design og bygging av skalerbar teknologi
 • Feilsøking og feilløsning
 • Estimere forespørsler av nye funksjoner, tid og kost, og søke etter nye teknologier for å utvikle avanserte applikasjoner
 • Rapportere fremdrift til linjeledelsen
 • Samarbeide med produktutviklingsteam, våre lokale prosjektteam i EMEA og med våre kunder.

Nødvendige kavlifikasjoner

 • Minimum 4 års erfaring fra lignende stilling
 • Erfaring med full livssyklus for programvareutvikling, kontinuerlig integrasjon, enhetstesting og versjonskontroll
 • Forståelse av mikrotjenestearkitektur
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner i engelsk og norsk / svensk.
 • Ferdigheter i C # og .NET teknologier
 • Erfaring med sky-teknologi, spesielt Microsoft Azure
 • Kjennskap til Docker og Kubernetes.
 • Erfaring med smidig, agile, arbeidsmetodikk
 • Erfaring fra to eller flere av følgende innen:
  • Frontend:
   • Angular2+ eller AngularJS eller React
   • TypeScript eller (S)CSS eller NgRx eller Nodejs
  • Backend:
   • C# / .NET Core
   • REST (ASP.NET kjerne)
   • SQL

Kjekt å ha kvalifikasjoner

  • Kjent med Atlassian Suite (Confluence, JIRA, BitBucket)
  • Erfaring med detaljhandelssystemer og kunnskap om detaljhandel

 

 •  

 

#LI-EK1 #LI-Remote

Nylig lagt til jobber i Norge

Software Engineer C++

Junior Software Engineer

Software Engineer - Python, Java, C#

Senior Software Engineer - C#, Java